9.11.09

STARTDAG VASTENAKTIE CORDAID
Het is zaterdagochtend, 10 uur. In de HAS in de Den Bosch verzamelen zich vandaag 500 enthousiaste vrijwilligers van Coirdaid Vastenaktie. Het is een jaarlijks terugkerend evenement waar mensen uit diverse Katholieke kerken in het land elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar is een jubileumjaar. Vastenaktie 2010 is de 50ste vastenaktie en het thema is dit jaar klimaatveranderingen in de derde wereld. Het thema komt precies op tijd. In december vind  in Kopenhagen een belangrijke klimaatconferentie plaats waarbij alle grote leiders van de wereld afspraken moeten maken over het CO2 vermindering om zo de stijgende temperatuur in de wereld en alle bijwerkingen af te remmen voordat het te laat is.


Een tijdje geleden ben ik gevraagd om dit jaar ambassadeur te worden van deze Vastenaktie. Met mijn gezicht van het weer, denkt men ook aan klimaat. Een klimaatdeskundige of onderzoeker ben ik echter niet. Maar na het lezen van alle informatie die er over dit onderwerp te vinden is, kan ik er wel het een of ander over vertellen. Het onderwerp, klimaatveranderingen in de derde wereld, heeft mijn speciale aandacht. Dat het klimaat verandert en dat het voor ieder beter is op een meer duurzame manier te leven, is bij veel mensen nu wel duidelijk. Maar dat de armsten in de wereld, diegenen die zelf nauwelijks hebben bijgedragen aan het klimaatprobleem, het zwaarst worden getroffen is veel mensen ontgaan. Ik voel het dan ook als mijn taak mijn kennis hierover te delen en mensen in Nederland bewust te maken dat de klimaatveranderingen zich niet alleen in Nederland afspelen en dat rijden in een Toyota Prius mensen in de derde wereld niet helpt. Daar is het geen klimaatscenario maar de harde realiteit. Wij zien dat hier in Nederland vrijwel dagelijks in het nieuws. De afgelopen maand werden de Filippijnen maar liefst 4 keer getroffen door een tyfoon, vielen er honderden slachtoffers en werden duizenden mensen dakloos door overstromingen. In Azië is er dus te veel water, in Afrika te weinig. In Ethiopië is al drie jaar geen regen gevallen. De van origine veeteelthouders zagen na 2 jaar droogte hun veestapel al inkrimpen, dit jaar zijn er zoveel dieren gestorven dat ze zich zelf niet mee in leven kunnen houden. Minister Koenders van ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen weken in het noordoosten van Afrika geweest en heeft met eigen ogen kunnen aanschouwen dat 25 jaar Band Aid  in Ethiopië weer een hongersnood dreigt. 6.7 miljoen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. Het klimaat verandert overal, alle continenten warmen op. Op sommige plaatsen wordt het steeds droger, op andere plaatsen wordt het juist natter. Extremen, langdurige droogtes en overstromingen maken het de mensen in derde wereld landen steeds lastiger te overleven.

Als ambassadeur van Vastenaktie ben ik gevraagd vandaag op de startdag van Vastenaktie 2010 een wereld klimaatweerbericht te presenteren. Mijn globaal weerbericht met soms schokkende foto’s uit alle werelddelen waarin de gevolgen van de klimaatveranderingen en de impact op het leven van de mensen daar wordt door de 500 vrijwilligers uit heel het land met aandacht gevolgd. Na afloop komen mensen persoonlijk naar mij toe om te zeggen dat het een duidelijk verhaal is en dat zij geïnspireerd door mijn inbreng zich zullen inzetten voor de kleine klimaatprojecten vanVastenaktie Cordaid.  In de projecten gaat het om mensen weerbaar te maken. Hoe kunnen mensen zich aanpassen aan steeds vaker en langer durende droge periodes, hoe kunnen we mensen nog beter waarschuwen dat er een cycloon aankomt, hoe kunnen mensen zich aanpassen aan steeds vaker voorkomende overstromingen.

Ik heb een voldaan gevoel als ik terugrijd. Ik heb in ieder geval 500 mensen kunnen laten zien wat er gebeurt elders in de wereld. Door het steunen van de weerbaarheidsprojecten kunnen mensen zichzelf helpen, een mooie en veel betere filosofie dan alleen maar tenten en voedsel te sturen. Dinsdag ga ik naar Malawi. Ik ben benieuwd wat ik daar zal zien. We gaan naar de mensen zelf, de kleine projecten van Cordaid om te kijken of deze weerbaarheidsaanpak werkt. Op mijn verzoek gaan we ook naar het Malawiaanse KNMI. Ik weet dat ze ook in Afrika goede weerberichten kunnen maken, de vraag is of de boodschap ook in de kleine dorpjes wordt gehoord en of de mensen er iets mee kunnen. Ben benieuwd……

1 opmerking:

Blogarchief

Volgers